تخصص اصلی شرکت F5 ، Application Delivery Networking (AND) است. برای ارائه Application با بکارگیری محصولات F5 می توان در اختیار کاربران قرار داد.

اولین محصول شرکت F5 در سال 1997، Load Balancer بنام Big-IP این محصول هنوز جزء مهمترین محصولات F5 است.

امروزه این محصول با نام Big-IP-LTM استفاده می شود.

امروزه Big-IP به Load Balancer شرکت F5 گفته نمی شود، بلکه همه محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و Virtual Product شرکت F5 مبتنی بر سیستم عامل TMOS ، Big-IP گفته می شود. Big-IP دارای لاینسس های مختلف با کاربردهای متفاوت است.

محصولات سخت افزاری و مجازی این شرکت امروزه برای امنیت وب سرویس ها و حفاظت از سایتهای مهم با دیتاهای با ارزش استفاده می شود و برای جلوگیری و حفاظت در مقابل حملات مختلف هکرها و سایر نفوذپری ها ، با تهیه لاینسس ها با کاربردهای متفاوت میتوان ویژگیهای و سرویس های متفاوتی دریافت نمود.

محصولات سخت افزاری F5:

2000Series

5000Series

7000Series

10000Series

11000Series

12000Series

 

• Advance Firewall Manager (AFM)  : بعنوان فایروال برای مدیریت ترافیک و حفظ امنیت در لبه شبکه استفاده می شود، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد AFM اینجا را کلیک نمایید.