FortiGate Firewall

فایروال‌های نسل‌بعدی FortiGate از بهترین پردازنده‌های امنیتی و سرویس‌های امنیتی هوشمند در برابر خطر از سوی آزمایشگاه‌های FortiGuard ساخته شده‌اند تا بیشترین محافظت و بالاترین عملکرد را از جمله ترافیک رمزنگاری شده ارائه دهند. FortiGate پیچیدگی را با visibility خودکار درون برنامه‌های کاربردی، کاربران و شبکه کاهش می‌دهد و امتیازات امنیتی را برای اتخاذ بهترین شیوه‌های امنیتی فراهم می‌کند.

معماران امنیت باید چگونگی محافظت از تهدیداتی جامع برای شرکت‌های خود را در نظر بگیرند از جمله جلوگیری از نفوذ، فیلترسازی وب، برنامه‌های کنترلی و ضذ بد افزارها که این موارد موانع پیچیده‌ای را برای مدیریت این محصولات از نظر عدم پدیداری و فقدان ادغام فراهم می‌آورند.

فایروال‌های شرکت FortiGate به شما استقراری انعطاف‌پذیری از لبه شبکه تا مرکز شبکه، مرکز داده، بخش داخلی و ابر را ارائه می‌دهد. فایروال‌های شرکت FortiGate از پردازنده‌هایی بهره می‌برد که با اهداف امنیتی ساخته شده‌اند و نام ‌آنها SPU است که به شما عملکردی مقیاس‌پذیر از سرویس‌های امنیتی پیشرفته مانند حفاظت از خطر، بازرسی SSL و تاخیری فوق‌العاده کم برای محافظت از بخش‌های داخلی و محیط‌های حیاتی ماموریتی را ارائه می‌دهد.

FortiGate NGFW پدیداری خودکار را درون برنامه‌های کاربردی ابری، دستگاه‌های اینترنت اشیا ایجاد می‌کند و به شکل خودکار چشم‌انداز توپولوژی پایانی به پایانی از شبکه شرکتی را فراهم می‌سازد. FortiGate بخش مرکزی محصول امنیتی است و به ارائه محافظت امنیتی معتبری برای شبکه شرکتی از حملات شناخته و ناشناخته می‌پردازد.

کسب و کارهای کوچک

کسب و کارهای متوسط و بزرگ