FortiSIEM

حملات سایبری یک حقیقت دائمی هستند. پیچیدگی و رشد متعلقات شرکت – زیرساخت ها، برنامه ها، VMها، ابر، نقاط انتهایی و loT به معنای آن است که سطح حمله نیز بزرگ­تر شده است. همراه با کمبود مهارت­ها، و محدودیت­های منابع، امنیت تبدیل به مشکلی همه گیر شده اما قابل مشاهده بودن، همبستگی رویدادها، و اصلاح از مسئولیت های دیگر افراد هستند. امنیت موثر نیازمند قابل مشاهده بودن – تمامی دستگاه ها، تمامی زیرساخت ها در زمان واقعی بوده – و همچنین در زمینه ساختار – نیازمند مشاهده این است که کدامیک از دستگاه ها خطرناک هستند، و ظرفیت آن ها چه اندازه است تا بتوانید خطری که کسب و کار با آن مواجه است را مدیریت کنید، نه اختلالی که ابزارهای امنیتی چندگانه به وجود می­آورند.

مدیریت ایمنی تنها پیچیده تر می شود. نقاط انتهایی، loT، زیرساخت ها، ابزاری امنیتی، برنامه ها، VMها و ابر – تعدادی از چیزهایی هستند که باید آن ها را ایمن سازی کرده و به صورت مرتبط نظارت بر آن­ها را افزایش دهید.    

FortiSIEM – راهکار مدیریت رویدادها و حوادث ایمنی چندگانه فورتینت، همه این­ها را کنار یکدیگر قرار می دهد. قابل مشاهده بودن، همبستگی، پاسخ خودکار، و اصلاح در یک روش مقیاس­پذیر. با استفاده از یک دیدگاه خدمات کسب و کار، پیچیدگی مدیریت شبکه و عملیات­های امنیتی کاهش یافته، منابع آزاد شده، و شناسایی نفوذ امنیتی بهبود یافته است. در سراسر جهان 80 درصد از نفوذها به دلیل کمبود مهارت­ها و اختلال در اطلاعات رویداد شناسایی نمی­شوند. FortiSIEM همبستگی متقابل را فراهم آورده، و آموزش ماشینی و UEBA را به منظور بهبود پاسخ اعمال کرده تا از نفوذها پیش از وقوع آن­ها جلوگیری کند.

FortiSIEM 3500F

FortiSIEM 2000F

FortiSIEM 500F

ویژگی و مشخصات

30000

15000

5000

Events per Second

72 TB

36 TB

3 TB

Storage Capacity

برای داشتن اطلاعات بیشتر اینجا را مطالعه نمایید.