سری‌های PA-3000
دستگاه‌های فایروال Palo Alto PA-3000Series عبارتند از PA-3060، PA-3050 و PA-3020 که همه این دستگاه‌ها با هدف استقرارهای دروازه اینترنت پرسرعت طراحی شده‌اند. PA-3000 Series جریان‌های ترافیک شبکه را با استفاده از پردازش و حافظه اختصاص یافته به شبکه، امنیت، جلوگیری از تهدید و مدیریت کنترل می‌کنند.
توان‌عملیاتی پیشگیری از تهدید با ویژگی‌های IPS، آنتی‌ویروس و نرم‌افزار ضد جاسوسی اندازه‌گیری شده است.

PA-3020

PA-3050

PA-3060

عملکردها و قابلیت ها

2 Gbps

4 Gbps

4 Gbps

Firewall Throughput (App-ID Enabled1)

1 Gbps

2 Gbps

2 Gbps

Threat Prevention Throughput

500 Mbps

500 Mbps

500 Mbps

IPSec VPN Throughput

250,000

500,000

500,000

Max Sessions

50,000

50,000

50,000

New Sessions Per Second

3000

3000

3000

IPSec VPN Tunnels/Tunnel Interfaces

1000

2000

2000

SSL VPN Users

10

10

10

Virtual Routers

1/6

1/6

1/6

virtual systems (base/max2)

40

40

40

Security Zones

2500

5000

5000

Max Number Of Policies