سری‌های PA-800
دستگاه‌های فایروال Palo Alto Networks PA-800 Series که شامل PA-820 و PA-850 هستند، برای تأمین امنیت سازمانی و کسب ‌وکارهای متوسط طراحی شده‌اند.
دستگاه‌های PA-800 Series قابلیت کنترل برنامه‌ها، کاربران و محتوا را در سرعت توان ‌عملیاتی 1.9گیگابایت بر ثانیه و ارائه می‌دهد.
توان‌عملیاتی پیشگیری از تهدید با ویژگی‌های IPS، آنتی‌ویروس و نرم‌افزار ضد جاسوسی اندازه‌گیری شده است.

PA-850

PA-820

عملکردها و قابلیت ها

1.9 Gbps

940 Mbps

Firewall Throughput (App-ID Enabled1)

708 Mbps

610 Mbps

Threat Prevention Throughput

500 Mbps

400 Mbps

IPSec VPN Throughput

192,000

128,000

Max Sessions

9,500

8,300

New Sessions Per Second

1000

1000

IPSec VPN Tunnels/Tunnel Interfaces

5

5

Virtual Routers

40

30

Security Zones

1500

1500

Max Number Of Policies