خدماتی که رایان نیک تجهیز ارائه می دهد :

مشاوره و ارائه راهکار شبکه و امنیت شبکه

راه اندازی و پشتیبانی شبکه

فروش تجهیزات شبکه و امنیت شبکه

آموزش دوره های تخصصی شبکه

مشاوره و امنیت شبکه

دوره های آموزشی امنیت شبکه

راهکارهای پیشنهادی رایان نیک تجهیز در سرویس های مرتبط با شبکه :

 جونیپر

 سرویس رمز یکبار مصرف و توکن

 فایروال Palo Alto

 سرویس و تجهیزات اوراکل

 تجهیزات WAF

مشتریان رایان نیک تجهیز